Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
Oświadczenie
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MODO HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Darwina 25c/6b 43-100 Tychy), NIP: 6462944997; REGON: 365207646; (kontakt pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: biuro@modohome.pl, fax + numerem telefonu: (+48) 32 888 51 86, opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora) – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane oraz jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?
Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach realizacji Państwa zamówień – w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeśli wyrażą Państwo dobrowolną zgodę – także do celów marketingowych tj. przesyłania spersonalizowanych ofert, informacji o nowościach i promocjach, powiadomień dotyczących zawieranych transakcji, informacji o organizowanych wydarzeniach z udziałem MODO HOME oraz otwieralności e-mail i wiadomości SMS, a także w celu ewidencji dokonywanych zakupów w MODO HOME, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali także na podstawie uzasadnionego interesu, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na zachowaniu dowodów wykonania umowy przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, po którego upływie dane zostaną usunięte, przysługuje Państwu prawo dostępu do naszej dokumentacji opisującej stwierdzony uzasadniony interes.

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Komu możemy przekazać dane?
Odbiorcami Państwa danych osobowych są firmy, z którymi MODO HOME współpracuje, aby w jak największym zakresie spełnić Państwa oczekiwania:

  • obsługi informatycznej
  • obsługi księgowej i prawniczej
  • obsługi administracyjno-biurowej oraz magazynowej
  • obsługi hostingowej
  • obsługi transakcji bankowych
  • obsługi ubezpieczeniowej
  • obsługi transportowej
  • oraz w celu realizacji zamówień wysyłanych bezpośrednio z magazynów dostawców oraz zdobień towaru.

Od wszystkich podmiotów, do który przekazywane są dane osobowe wymagamy zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa informacji.

Państwa dane nie są przekazywane do Państw trzecich.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
W związku z realizacją zamówienia – informacje niezbędne do wykazania realizacji zawartej umowy przechowujemy po zakończeniu obowiązywania umowy przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, zgodnie z ogólnymi przepisami kodeksu cywilnego. Po upływie tego okresu dane są usuwane.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie może zostać dokonane w szczególności poprzez zakładkę na stronie internetowej widniejącą po zalogowaniu, a także innymi drogami, po skontaktowaniu się na podany nr telefonu lub adres poczty elektronicznej.

W szczególności przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu, odnośnie przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kontakt na adres mail biuro@modohome.pl lub nr telefonu +48 32 888 51 86.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże w pierwszej kolejności zachęcamy do bezpośredniego kontaktu w celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Państwa danych osobowych.

Podanie Państwa danych kontaktowych jest niezbędne do realizacji umowy, natomiast zezwolenie na kontakt w celu przedstawiania naszych ofert jest dobrowolne, i jeżeli nie udzielą Państwo zgody na przetwarzanie danych w tym celu nie będziemy mogli poinformować Państwa o zmianach w ofercie, nowych, produktach i promocjach.

Mają Państwo prawo do rezygnacji z otrzymywania od nas informacji handlowych! Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas maili z promocjami prosimy odpisać: REZYGNUJĘ.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym regulaminie.