Na co należy zwrócić uwagę kupując projekt?

Etap kupna działki – co należy sprawdzić przed zakupem działki:

ZAPISY W KSIĘDZE WIECZYSTEJ

Księga wieczysta przedstawia stan prawny nieruchomości.

Dzięki zapisom w księdze wieczystej przed zakupem działki będziemy mogli zweryfikować/ sprawdzić:

 • kto jest właścicielem działki i ile osób ma prawo do dysponowania
 • jaka jest powierzchnia i przeznaczenie działki
 • czy istnieją jakiekolwiek obciążenia w postaci hipoteki, służebności itp.


Sprawdzenie księgi wieczystej możliwe przez np.: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

MPZP LUB SUiKZP / WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Każda działka posiada lub powinna posiadać wytyczne dotyczące zabudowy:

Jeśli działka objęta została Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), w dokumencie znajdą się informacje na temat rodzaju dopuszczalnej zabudowy, wymaganej formy architektonicznej, wymiarów budynku itd.

Dla terenów nie objętych MPZP, warto sprawdzić zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), z których można wnioskować, czy na danym terenie nie będzie ograniczeń w zakresie budowy domu jednorodzinnego. W takim wypadku konieczne jest też uzyskanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Uzbrojenie

Bardzo ważnym aspektem mającym wpływ na użyteczność działki oraz kosztów i czasu realizacji budowy, należy sprawdzić u dostawców energii, gazu i wody, czy istnieje możliwość podłączenia mediów i z jakimi kosztami i czasem realizacji się to wiąże.

Powierzchnia i kształt działki

Wkomponowanie bryły budynku w działkę o szerokości mniejszej niż 16 m może być trudne. Uwzględnia się tu odrębne przepisy określające wymagane prawem odległości od sąsiednich działek budowlanych.

Usytuowanie działki względem kierunków geograficznych

Choć zależy to od indywidualnych upodobań inwestora, to większość ludzi preferuje usytuowanie tarasu i ogrodu od południa, dzięki czemu budynek jest dobrze doświetlony. Warto sprawdzić w terenie, czy nie ma żadnych barier, które ograniczą dostęp promieni słonecznych.

Badania geotechniczne

Od rodzaju gruntu zależy, czy na danym terenie możliwe jest posadowienie budynku i jaki rodzaj fundamentu będzie wystarczający dla rozpoczęcia budowy domu. Jest to istotny czynnik, który może mieć wpływ na koszt budowy. Ważny jest także poziom wód gruntowych. Wybór betonu o odpowiedniej klasie ograniczy ryzyko przenikania wody przez ściany piwnic.

Otoczenie

Istotny wpływ na użytkowników domu wywierać może bliższe i dalsze sąsiedztwo parceli. Położone niedaleko lotnisko, ruchliwa ulica czy zakłady przemysłowe mogą okazać się bardzo uciążliwe.

Infrastruktura

Kupując działkę, warto sprawdzić odległość od sklepów, przychodni oraz innych obiektów użyteczności publicznej. Ważne jest także to, jak na danym terenie działa komunikacja miejska i ile kilometrów musimy pokonać, by dotrzeć do najbliższego przystanku. Działka oddalona od sąsiedztwa jest wspaniałym miejscem do wypoczynku, może jednak okazać się przekleństwem, gdy samochód odmówi posłuszeństwa.

PODSUMOWANIE

 • przeanalizowanie aktu notarialnego
 • czy jest możliwość przyłączenia mediów do inwestycji :
 • wody i kanalizacji do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , energii elektrycznej, gazu
 • czy musimy ubiegać się o decyzję o warunkach zabudowy lub czy jest plan miejscowy i jakie wymogi, które musimy spełnić są w nich zapisane
 • czy jest możliwość dojazdu do działki (jeśli nie ma poprowadzonej drogi to czy jest zapisana w akcie notarialnym służebność przejazdu)
 • jaki jest typ działki /wypis z rejestru gruntów – czy trzeba np działkę odrolnić (często naniesiona jest za to spora opłata w zależności od typu gruntu)
 • jaki jest rodzaj gruntu (na gruntach mineralnych torfach, namułach lub gytiach posadowienie domu jest albo niemożliwe albo niezwykle trudne i ryzykowne)
 • sprawdzenie możliwości dojazdu do działki pojazdów pod roboty budowlane (wysokość sieci energetycznych, szerokości drogi)

ETAP PROJEKTU INWESTYCJI

 • przeanalizowanie możliwości materiałów i technologii, w której można wykonać dom
 • jakie to ma przełożenie na cenę
 • czy dom w wybranej technologii spełnia pewne normy – czy np jest energooszczędny czy można zastosować urządzenia, które pomogą w oszczędnościach spowodowanych użytkowaniem domu np rekuperacja
 • z której strony świata będzie usytuowana sypialnia a z której salon (zwrócenie uwagi na strony świata)
 • jaki okres czasu będzie trwała budowa
 • uwzględnienie przy etapie projektu domu układu funkcjonalnego, elektryki, poprowadzenia okablowania, rozmieszczenia gniazdek i włączników, podpięcia wody i kanalizacji np do zmywarki oraz przemyślenia innych elementów wnętrza

Etap budowy inwestycji

 • przygotowanie działki i drogi do działki pod roboty budowlane
 • nawiązanie współpracy ze wszystkimi podwykonawcami / podział prac
 • ustalenie terminu rozpoczęcia budowy ( uwzględnienie warunków atmosferycznych)

Etap wykończenia wnętrz

 • przed zamówieniem wybranie odpowiednich materiałów na podstawie próbek
 • pomiar wszystkich elementów typu wnęk pod stolarkę okienną/ drzwi oraz pod zabudowy zaprojektowane pod wymiar przed montażem