Kiedy jest mi potrzebne pozwolenie na budowę/projekt?

Dokumentacja projektowa jest nam potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę – decyzja pozwala nam na wybudowanie naszego domu na własnej działce:

  • budowa budynków jednorodzinnych, szeregowych, bliźniaczych, wielorodzinnych
  • budowa obiektów usługowych,
  • budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni powyżej 50 m2
  • remont lub przebudowa obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub usytuowanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków
  • budowa budynków gospodarczych i domków letniskowych przeznaczonych do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2
  • budowa całorocznych domków letniskowych (ze względu na powierzchnię zabudowy)
  • budowa wiaty o powierzchni zabudowy powyżej 50 m2
    przebudowa ww. obiektów

Szczegółowe przepisy znajdą Państwo w Ustawie Prawo Budowlane.