Co zawiera projekt?

Cztery egzemplarze projektu w skład którego wchodzą:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

 • opis techniczny
 • rzuty poszczególnych kondygnacji budynku
 • rzut dachu
 • przekrój poprzeczny/podłużny obiektu
 • opisy przegród
 • elewacje budynku
 • wykaz stolarki okiennej i drzwiowej
 • detale rozwiązań architektonicznych

Projekt konstrukcyjny wykonawczy (rys. w skali 1:50, 1:25)

 • opis techniczny
 • rzuty poszczególnych kondygnacji budynku
 • rzut więźby dachowej
 • przekroje, charakterystyczne fragmenty budynku
 • wykaz stolarki okiennej i drzwiowej
 • detale rozwiązań architektonicznych

Projekt instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych/kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania/gazu/paneli solarnych/pompy ciepła – jeżeli budynek jest w takie urządzenia wyposażony

 • część opisowo-obliczeniowa
 • rzuty kondygnacji/przekroje/aksonometria/ rozwinięcie instalacji

Charakterystyka energetyczna budynku

Dokument ten określa zapotrzebowanie energetyczne budynku lub lokalu niezbędnego zapewnienia potrzeb jego użytkowania. Świadectwo nie jest sporządzane na podstawie pomiaru zużycia energii (są one zmienne ze względu na indywidualne nawyki użytkowników) ale brane są pod uwagę cechy budynku wynikające z przeznaczenia i jego standardu oraz zastosowanych w nim systemów instalacyjnych.

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

 • opis i obliczenia techniczne
 • rzuty kondygnacji – rozmieszczenie instalacji elektrycznej
 • rzuty kondygnacji – rozmieszczenie instalacji teletechnicznej
 • schemat tablicy bezpiecznikowej
 • instalacja odgromowa

Uprawnienia projektantów

Komplet niezbędnych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę zaświadczeń i certyfikatów. Dokumenty potwierdzające uprawnienia projektantów branżowych w okresie opracowania dokumentacji.

Zgoda na zmianę i adaptację projektu

Dokument określający listę ewentualnych zmian w projekcie dokonywanych przez architekta adoptującego